Gündem

Anayasa Mahkemesi’nden ‘pasaport engeline’ İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu,

pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların, genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilmesi“ne

ilişkin düzenleme ile

kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam edeceklerine

ilişkin iki düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP’nin 15 Temmuz  darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair beş kanunun bazı hükümlerinin iptali istemini karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, düzenlemelerden ikisinin de iptaline karar verdi. İptal edlilen iki düzenleme şu şekildeydi:

“- Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam etmeleri.”

“- Pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı’nca iptal edilmesi.”

Anayasa Mahkemesi, “Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır” biçimindeki düzenlemenin iptal istemini ise bu konuda ayrı bir düzenleme yapıldığı gerekçesiyle reddetti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, “gözaltı süresinin otuz günü geçemeyeceği“, “tutuklu avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği” şeklindeki düzenlemelerin iptal istemlerinin reddine karar verdi.

6749 sayılı Kanun’un, “Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.” hükmünün de iptal istemi reddedildi.

Genelkurmay Başkanı’nın, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanması“nı düzenleyen kanun maddesiyle ilgili iptal istemi hakkında ise daha önce bu konuda düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir